Skip to content

Sapiencjokracja gdzie rządzi mądrość

Sapiencjokracja gdzie rządzi mądrość

Współczesna kultura znajduje się w głębokim kryzysie

Zbankrutował pomysł zbudowania Raju na Ziemi za pomocą nauki i techniki. Modne ideologie nie zaspokajają tęsknoty człowieka za sensem życia i świata. A nasza cywilizacja, pozbawiona steru prawdy i popychana wiatrami aktualnych mód, hedonistycznych zachcianek oraz politycznej poprawności coraz szybciej dryfuje w kierunku wodospadu neobarbarzyństwa.

 

Szukając przyczyn dzisiejszego kryzysu kultury

niemal zupełnie zapomina się o najważniejszej: o zagubieniu prawdy o człowieku i otaczającej go rzeczywistości. Czas zatem przywrócić Prawdzie właściwe miejsce w kulturze. Prawdzie, której poszukiwaniem od ponad 2500 lat zajmowali się filozofowie. We współczesnym świecie – naznaczonym pluralizmem filozofii – należy jednak postawić pytanie: jaka filozofia zdolna jest ustawić ster prawdy tak, byśmy żeglowali ku pełni człowieczeństwa? Są przecież i takie filozofie, które tego steru nie dostrzegają lub nie uznają i to one – wspierane przez rozmaite lobby – zdają się wyznaczać trendy współczesnej kultury.

Filozof

nie ma prawa poddawać się obowiązującej modzie intelektualnej. Wręcz przeciwnie – musi przypominać, że kultura bez prawdy jest kulturą bez fundamentu, zaś prawda to jedyny ster zdolny zapewnić właściwy kierunek rozwojowi kultury. Wierni tym tezom byli Mistrzowie, którzy po II wojnie światowej tworzyli Lubelską Szkołę Filozoficzną. Chcemy pokazać „nieprzemijającą nowość” ich filozofii i z jej pomocą zmierzyć się z problemami, przed którymi stawia nas dzisiejszy świat.

W projekcie uczestniczą

prof. KUL

dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik

prof. KUL
prof. KUL

dr hab. Robert T. Ptaszek

prof. KUL
prof. KUL

dr hab. Imelda Chłodna

prof. KUL
adiunkt KUL

dr Wojciech Daszkiewicz

adiunkt KUL
prof. SMP, adiunkt KUL

dr, mgr inż. Rafał Lizut

prof. SMP, adiunkt KUL

Lubelska  Szkoła Filozoficzna

Mistrzowie szkoły

Stan kultury

Stan Kultury

Wyjatkowe Cytaty